All in One


All in One

ขัดทำความสะอาดผิวของรถยนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพก่อนการลง Wax

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ Wax ที่ใช้งาน และยังเป็นการขัดทำความสะอาด

ผิวรถยนต์ให้สะอาดมากยิ่งขึ้นกว่าการล้างปกติ และยังสามารถลบรอยขีดข่วนได้เล็กน้อย

ด้วยน้ำยา All in One จาก Chemical Guy และการขัดด้วยเครื่องขัดที่มีประสิทธิภาพและทีมงานผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน

 

ราคาเริ่มต้นที่ 350.-